BAABA

Marci
» Publikáció » Tételsor (1)

    02. Tétel
   
| 678 | 2015-09-15 | Marci | Hozzászólások (0)

 
 • Ma Magyarországon kétszintű bankrendszerben működik a piacgazdaság.
 • Ez azt jelenti,hogy az első szinten a jegybank, (központi bank) áll. A második szinten helyezkednek el a kereskedelmi bankok(hitelintézetek) ill. a pénzügyi vállalkozások.
 • A kétszintű bankrendszernek jellemzője,hogy a jegybank csak a kereskedelmi bankokkal áll közvetlen kapcsolatban. A kereskedelmi bankok állnak kapcsolatban a gazdasági alanyokkal,(pl. háztartások, vállalkozások).
 • Típusok

MNB
Pénzügyi intézmény
- Pénzügyi vállalkozás
- Hitelintézet
  - Bank

  - Szakosított hitelintézet (Fejlesztési bank)

  - Szövetkezeti hitelintézet (Takarékszövetkezet)

 • Magyarországon az MNB tölti be a jegybank szerepét. Amely független szervként működik,ill. csak az államnak tartozik elszámolással.
 • A kereskedelmi bankok (hitelintézetek) több tagból állnak:

Bankok: a hitelintézeti tevékenységek teljes körének végzésére az ügyfélkör korlátozása nélkül felhatalmazott hitelintézet. A bank 2 milliárd alaptőkével alapítható, Rt formában

Szakosított hitelintézetek: külön  törvényi szabályozás szerint jogosult tevékenységének elvégzésére,de a pénzügyi szolgáltatások teljes körének elvégzésére nem kaphat engedélyt. Alapító tőkéjét törvény határozza meg, csak Rt lehet.

Szövetkezeti hitelintézetek :a pénzügyi szolgáltatások közül nem végezhet valuta vagy devizakereskedelmi tevékenységet,nem vállalhat kezességet és garanciát, ill. nem lehet befektetési alap letétkezelője. Csak saját körében végezheti tevékenységét. Alapításához 100 millió Ft alaptőke szükséges.

 • Valamint a második szinten helyezkednek még el a pénzügyi vállalkozások.

 Pénzügyi vállalkozások: egy vagy több pénzügyi szolgáltatást végezhet, de nem láthat el kiegészítő pénzügyi szolgáltatást. A bankközi piacon viszont pénzügyi ügynöki tevékenységet csak pénzügyi vállalkozás végezhet. 20 millió Ft jegyzett tőkével alapítható.

 • A kereskedelmi bankok és a pénzügyi vállalatok vannak közvetlen kapcsolatban:

-A háztartásokkal

-Az államháztartással

-A vállalkozásokkal

 

Hitelintézet ill. a pénzügyi vállalkozások által végezhető szolgáltatások

Két fő csoportot különböztetünk meg:

 • Pénzügyi szolgáltatások
 • Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

Pénzügyi szolgáltatások:

 • Betét gyűjtés:mások pénzének betétként való elfogadása
 • Hitelnyújtás:hitel és kölcsön nyújtása
 • Bankszámlaügylet:pénzforgalmi szolgáltatások nyújtása
 • Garanciaügylet:bankgarancia vagy bankkezesség vállalása,ha a kötelezettség pénzben teljesíthető
 • Bankletéti ill. befektetési alap letéti ügylet:bankletét elfogadása,valamint befektetési alap letétkezelés
 • Értékpapír forgalomba hozatali ügylet:külön jogszabály szerint kizárólag hitelintézet által kibocsátható értékpapír nyilvános forgalomba hozatala
 • Saját számlára vagy bizományosként történő adásvétel az alábbi körben:

-pénzpiaci eszközök(váltó,csekk) vásárlása,ill. váltóleszámítolás

-deviza- és valutaügylet

-határidős, ill. opciós pénzügyi ügylet

-átruházható értékpapírral végzett műveletek

-kamat-,ill. árfolyam-kockázati csereügylet

 • Értékpapír-letét ügylet: értékpapír-kezelés,értékpapírletét-kezelés
 • Faktoringügylet: követelések megvásárlása
 • Készpénzt helyettesítő fizetési eszközök(pl. csekk,hitelkártya,utazási csekk) kibocsátása és velük fizetési forgalom lebonyolítása
 • Pénzügyi lízing: vállalkozások tőkeösszetételével,tőkeellátásával, valamint összevonásával,szervezeti átalakításával és megvásárlásával kapcsolatos szolgáltatások, továbbá az ehhez kapcsolódó tanácsadás
 • Fejlesztési terv megvalósításával kapcsolatos szolgáltatások és tanácsadás
 • Hitelképesség vizsgálatával,igazolásával kapcsolatos szolgáltatások
 • Széfügylet: értékpapírok,értéktárgyak biztonságos megőrzése

 

Kiegészítő pénzügyi szolgáltatások

 • Pénzváltási tevékenység
 • Bankügynöki tevékenység:pénz-és kölcsönügyletek közvetítése
 • Elszámolásforgalmi ügylet: az elszámolásforgalom lebonyolítását végző elektronikus átutalási rendszerek működtetése
 • Pénzfeldolgozás

Passzív bankügylet

Passzívnak nevezzük mindazokat a műveleteket,amelyek a források mértékét és összetételét módosítják,függetlenül attól ,hogy tartozásokat, kötelezettségeket fejeznek-e ki.

Passzív bankügyletek :

 • Betétek gyűjtése
 • Értékpapír-kibocsátás
 • Jegybanktól származó források megszerzése
 • Bankközi piacon történő hitelfelvétel
 • Tőkeemelés

Aktív bankügylet

Az aktív bankügylet során az üzleti bankok források által szerzett pénzösszegeik jelentős részét ügyfeleiknek engedik át.

Aktív bankügyletek:

 • Hitelezés (magán-és vállalkozási hitel)
 • Váltóleszámítolás
 • Lízing
 • Faktorálás
 • Forfait

Semleges bankügylet

 • Folyószámla kezelés
 • Széf bérlet
 • Betét kezelés: CUSTODY
  Címkék:  

Hozzászólásokat csak regisztrált felhasználók írhatnak.
[ Regisztráció | Belépés ]

6.11., Vasárnap