BAABA
 

» Fogalomtár » Bank (24)

Mutatott fogalmak: 1-20

Oldalak: 1 2 »

Sorbarendezés: Dátum szerint · Megnevezés szerint · Értékelés szerint · Kattintások
   

1.
a fizető számlatulajdonos kezdeményezésére teljesített megbízás. A belföldi fizetési forgalomban a készpénz nélküli fizetés leggyakoribb módja

2.
A számlatulajdonos a számláját vezető hitelintézet számára megbízást ad, hogy a megbízásban megjelölt összeget számolja el bankszámlája terhére, a feltüntetett számlatulajdonos bankszámlája javára. Az átutalási megbízás alapján a bank megterheli a fizetésre kötelezett (vevő) bankszámláját és azt továbbítja a kedvezményezett (eladó) felé.

Bank | Marci | 2015-06-01

   

Egy ország bankjainak és azok tevékenységeinek összessége. Elsődleges feladata, hogy közvetítsen a gazdaság megtakarításokkal rendelkező, és a megtakarításokat felhasználni kívánó szereplői között.

Bank | Krisz | 2015-06-18

   
A bank ügyfelének számlája, amelyen a bank kezeli és nyilvántartja a nála elhelyezett pénzt, kifizetéseket teljesít, illetve jóváírja az ügyfél számára beérkező összegeket, és értesíti mindezekről. Többféle típusa létezik, ilyen a folyószámla, a megtakarítási számla, a hitelszámla, illetve léteznek egyéb, elkülönített célú számlák is (pl. értékpapír számla, letéti számla).
Bank | Marci | 2015-06-17

   

A betétszámlán lekötött összeg után járó kamat, ami a lekötés időtartamától, és a betétként elhelyezett összeg nagyságától függ. Jellemzően kamatveszteséggel jár, ha az ügyfél a lejárat előtt akar a pénzéhez jutni.

Bank | Marci | 2015-06-17

   
Egy mérőszám, mely éves szinten százalékban határozza meg az egyes pénzügyi termékek (pl. betétek) tényleges hozamát, lehetővé téve így azok valós összehasonlítását, megkönnyítve a gazdasági szereplők döntéshozatalát.
Bank | Marci | 2015-06-17

   

A bankrendszer olyan formája, amelyben a központi bank (vagy a hozzá kötődő szakosított pénzintézetek) közvetlenül kapcsolatban áll a gazdaság szereplőivel (háztartás, vállalat, állam, külföld), tehát vezeti a számláikat, és hitelt folyóst számukra. Tipikus példái a volt szocialista országokban alakult ki.

Bank | Krisz | 2015-06-18

   

A pénztulajdonosok közötti pénzmozgások összességét jelenti. A fizetési forgalom lebonyolítása a hitelintézetek és a fizetések hitelintézetek közötti elszámolását segítő fizetési és elszámolási rendszerek feladata. A fizetési forgalom irányát tekintve lehet nemzeti és nemzetközi. A fizetési forgalom formája, módja szerint pedig megkülönböztetjük a készpénzes és készpénz nélküli fizetéséket.

Bank | Marci | 2015-06-17

   

Olyan bankszámla, ami az ügyfél pénzforgalmának a lebonyolítását szolgálja. A folyószámlára utalják a munkáltatók a munkabért, erről fizethetik a számlatulajdonosok a közüzemi számláikat. A számlán lévő pénz után a bank folyószámla-kamatot fizet, ami azonban jóval alacsonyabb a betétszámlán lekötött pénzek után fizetett betéti kamatnál.

Bank | Marci | 2015-06-17

   

a lekötött betétek, illetve a hitelek esetében azt a szerződésben meghatározott időtartamot jelöli a kifejezés, amely alatt a hitel visszafizetése megvalósul, illetve amíg a betét le van kötve

Bank | Marci | 2015-06-01

   

egy gazdasági szereplő megfelelő biztosítékok birtokában képes a kölcsön visszafizetésére

Bank | Marci | 2015-06-01

   

Olyan bankszámla, amelyen a bank az ügyfél számára meghatározott feltételek teljesülése esetén felhasználható forrásokat bocsát rendelkezésre, melyeket meghatározott feltételek mellett visszakér. A hitelező (bank) és az adós (ügyfél) között írásban létesített hitelszerződés alapján meghatározott hitelkeret áll rendelkezésre. A hitel felhasználásának, illetve visszafizetésének nyilvántartását szolgálja ez a számlafajta.

Bank | Marci | 2015-06-17

   

A takarékszövetkezet által végezhető tevékenységeket – a pénzváltás kivételével – csak a saját tagjai körében végezheti.

credit cooperative e Kreditgenossenschaft
Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Bank | Marci | 2015-11-25

   

az egymással üzleti kapcsolatban álló partnerek megállapodást kötnek arra, hogy a pénzügyi teljesítés olyan módon történik, hogy a jogosult (pl. közüzemi vállalat) az adott bankján keresztül beszedést adhat

Bank | Marci | 2015-06-01

   

Több jelzáloghitel fedezetével kibocsájtott hosszú lejáratú kötvény. A hitelnyújtó kibocsájtja a kötvényt, és az adósok által fizetett kamatból fizeti a kamatot a kötvény tulajdonosának.

deed mortgage, mortgage debenture Hypothekenpfandbrief (r)
Bank | Marci | 2015-08-30

   

A kétszintű bankrendszer  második szintjén álló pénzintézetek, melyek profit reményében pénzügyi szolgáltatásokat nyújtanak (pl. betéteket gyűjteni és hiteleket nyújtani) a gazdaság szereplői részére.

Bank | Krisz | 2015-06-18

   

A bankrendszer olyan formája, amelyben a központi bank az ügyfelekkel közvetve, a kereskedelmi bankokon keresztül áll kapcsolatban. A jegybank nem profit orientált, működését más szempontok vezérlik. A bankrendszer másik szintjén álló bankok foglalkoznak közvetlenül a gazdaság szereplőinek kiszolgálásával.

Bank | Krisz | 2015-06-18

   

A forrásközvetítés azon fajtája, amikor a pénzügyi közvetítő vállalja a kockázatot a forrás rendelkezésre-bocsátásával, ilyen például, ha bankban elhelyezett pénzünket a bank hitel formájában kihelyezi. Ebben az esetben a forrás kihelyezésével járó kockázat már a banké.

Bank | Krisz | 2015-06-18

   

A forrásközvetítés azon fajtája, amikor a forrást nyújtó közvetlenül vállalja a forrás rendelkezésre-bocsátásával járó kockázatot, ilyen például, ha kötvényt vásárlunk.

Bank | Krisz | 2015-06-18

   

1. fizetőképesség, kötelezettségek teljesítésének képessége

2. pénzzé tehetőség (egy adott befektetés milyen gyorsan tehető pénzzé)

Bank | Marci | 2015-06-01

   

A magyar bankrendszer központi bankja, 1924. 06. 24-én kezdte meg munkáját. Napjainkban a Magyar Nemzeti Bank elsődleges célja az árstabilitás elérése és fenntartása, tevékenységének kereteit a jegybanktörvény szabályozza. A Magyar Nemzeti Bank feladatának ellátása érdekében független szervezetként működik. A jegybank élén az elnök áll, akit a miniszterelnök javaslatára hatéves időtartamra a köztársasági elnök nevez ki.

Bank | Krisz | 2015-06-18

1-20 21-24

6.25., Kedd