BAABA
 

» Fogalomtár » Biztosítás (22)

Mutatott fogalmak: 1-20

Oldalak: 1 2 »

Sorbarendezés: Dátum szerint · Megnevezés szerint · Értékelés szerint · Kattintások
   
Azon magánokirat, amelyet a biztosító állított ki a szerződőnek, aki
ezzel az adóhatóság felé igazolni tudta az igénybe vett adókedvezmény
jogosságát. A törvényi változásokból eredően utoljára
2010-ben lehetett érvényesíteni a 2009-es befizetések után a 30%-os
adókedvezményt!
Biztosítás | Adri | 2015-11-18

   

A szerződő részéről a biztosítóhoz intézett, biztosítási szerződés megkötésére irányuló, azt indítványozó egyoldalú írásbeli nyilatkozat.

Biztosítás | Adri | 2015-11-18

   

független biztosításközvetítők, akik több társaság termékeit értékesítik

Biztosítás | Marci | 2015-06-01

   

Ha a biztosítási szerződésben biztosított vagyontárgy értékét a valóságosnál alacsonyabban jelölik meg. Ebben az esetben a biztosító térítési kötelezettsége aránylagosan csökken.

Biztosítás | Adri | 2015-11-18

   

Egy meghatározott eszközalapban lévő befektetési egységek értékének áthelyezése más eszközalapba a unit-linked biztosítások esetében.

Biztosítás | Adri | 2015-11-18

   

Az eszközalapban egyenlő részesedést megtestesítő elszámolási egység. A unit-linked életbiztosításokban van fontos szerepe

Biztosítás | Adri | 2015-11-18

   

Az életbiztosítások speciális ágát képviselik, melyek jellegüket tekintve leginkább a befektetési alapokhoz hasonlíthatók. Ha befektetési egységhez kötött életbiztosítást kötünk, akkor utasítást adhatunk arra, hogy a biztosításhoz kapcsolódó, összegyűjtött megtakarításainkat milyen befektetési stratégia szerint kezeljék.

Biztosítás | Adri | 2015-10-10

   

A biztosító társaság és valamely ügyfele között kötelezően írásba foglalt szerződéses kapcsolat. A biztosítási szerződésben a biztosító társaság arra kötelezi magát, hogy meghatározott, esetlegesen megtörténő jövőbeni esemény - a biztosítási esemény - bekövetkeztétől függően bizonyos összeget fizet.

Biztosítás | Adri | 2015-10-10

   

A biztosítási szerződés időtartama, ami lehet határozott vagy határozatlan.

Biztosítás | Adri | 2015-11-18

   

a biztosított ügyfelek, károsultak személyi körülményeire, vagyoni helyzetére, gazdálkodására, szerződéseire vonatkozó információ, amelyet a biztosítási tanácsadó, biztosításközvetítő nem adhat ki

Biztosítás | Marci | 2015-06-01

   

Olyan életbiztosítás, amely meghatározott összeget fizet a szerződésben meghatározott kedvezményezett(ek) részére a szerződésben rögzített időpont elérésekor. Hosszú távú megtakarítási forma, elsősorban az életpálya későbbi szakaszának finanszírozására.

Biztosítás | Adri | 2015-10-10

   

A hitelhez az adós által kötött életbiztosítás kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztőrészletét és az életbiztosítás díját is. Az életbiztosításban meghatározott események (pl. részleges vagy teljes rokkantság, haláleset) bekövetkezése esetén, illetve a biztosítási szerződésben előre meghatározott időpontokban a biztosító által fizetett összeggel csökken a hiteltartozás. Az életbiztosítás megtakarítási része többféle lehet, pl. garantált hozamú, befektetési egységhez kötött (unit link).

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Biztosítás | Marci | 2015-11-25

   

Megkötését törvény írja elő minden gépkocsi üzembentartójának (vagy tulajdonosának). A biztosítás arra szolgál, hogy a közlekedési balesetek során okozott károk megtérítésének terhe alól mentesítse a biztosítottat (azaz a tulajdonost vagy az üzembentartót attól függően, hogy a biztosítást ki kötötte). A vétlen fél mindig a biztosítótól kapja meg a kártérítést. Gépjármű a közúti forgalomban csak akkor vehet részt, ha az üzembentartója, vagy a tulajdonosa érvényes gépjármű-felelősségbiztosítással rendelkezik.

Biztosítás | Adri | 2015-10-10

   

biztosítási szolgáltatások értékkövetése

Biztosítás | Adri | 2015-10-08

   

Olyan életbiztosítás, amelyben a biztosított halála esetén a biztosító meghatározott összeget fizet a szerződésben megjelölt kedvezményezett(ek)nek. Elsődleges célja, hogy a biztosított személy halála esetén anyagilag segítse a haláleset miatt nehéz helyzetbe került családot.

Biztosítás | Adri | 2015-10-10

   

Magyarország területén működő, tevékenységi engedéllyel rendelkező biztosítók többségének érdekképviseleti szervezete, melynek célja a szakmai színvonal és a pénzügyi kultúra emelése is.

Biztosítás | Marci | 2015-06-01

   

Türelmi idő, melyben a biztosított még kockázatban áll, bár nem fizetett díjat
/ Az az időszak, amely alatt a biztosító a díjbefizetés késedelme ellenére is kockázatot visel.

Biztosítás | Marci | 2015-06-01

   

Biztosítók által használt kamatláb, amelyet befektetéseikkel szerintük el tudnak érni a várható kifizetések mellett.

Biztosítás | Marci | 2015-08-11

   

(teljes költségmutató)

a biztosítók unit-linked biztosításainak összes költségeit összehasonlító, kötelezően megadandó mutató

Biztosítás | Marci | 2015-06-01

   

Az ingó és ingatlan vagyontárgyakra vonatkozó biztosítások. A lakosság számára kínált tipikus vagyonbiztosítás a lakásbiztosítás, míg a gépjármű-biztosítások közül a kötelező felelősségbiztosítás, valamint a saját gépkocsiban a tulajdonos által önmaga, vagy ismeretlen elkövetők által okozott károk enyhítésére szolgáló Casco biztosítás.

Biztosítás | Adri | 2015-10-10

1-20 21-22

7.22., Hétfő