BAABA
 

» Fogalomtár » Európai Unió (12)

Mutatott fogalmak: 1-12


Sorbarendezés: Dátum szerint · Megnevezés szerint · Értékelés szerint · Kattintások
   

[aki kɔmynotɛr] "közösségi vívmányok"

Az Európai Unió tagállamait összekötő jogok és kötelezettségek összessége. A Római Szerződésen (1957), az ezt kiegészítő megállapodásokon, alapszerződéseken, és a másodlagos joganyagon (rendeletek, határozatok, irányelvek) nyugszik.

Európai Unió | Marci | 2015-06-01

   

Éves növekedési jelentés (általános uniós gazdasági prioritások).

Annual Growth Survey
Forrás:   http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/economic_and_monetary_union_and_the_euro_hu.pdf
Európai Unió | Benszí | 2015-11-01

   

A riasztási mechanizmus keretében készült jelentés (a gazdasági kockázatok kiszűrésére szolgáló rendszer).

Alert Mechanism Report
Forrás:   http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/economic_and_monetary_union_and_the_euro_hu.pdf
Európai Unió | Benszí | 2015-11-01

   

Országspecifikus ajánlások.

Country Specific Recommendations
Forrás:   http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/economic_and_monetary_union_and_the_euro_hu.pdf
Európai Unió | Benszí | 2015-11-01

   

A de minimis latin kifejezés, jelentése: csekély mértékű, jelentéktelen. Az Európai Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete alapján csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, amelynek az együttes összege három egymást követő pénzügyi év alatt nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, és amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. A vállalkozás részére bármely hároméves pénzügyi időszak során folyósított de minimis támogatás nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a szállítási ágazatban a 100 000 eurót. Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyamon átszámított, 200 000 eurónak megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni. Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó. A mezőgazdasági vállalkozások a 2007. december 20-án kelt, 1535/2007/EK rendelet alapján részesülhetnek de minimis támogatásban. A támogatástartalom összege az ő esetükben vállalkozásonként, három éves időszakra vonatkoztatva legfeljebb 7500 euró lehet. A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia, az adott pénzügyi évben, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatásokról. A kérelmezőnek a nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére de minimis támogatásként az adott pénzügyi évben, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben megítéltek. A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni.

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Európai Unió | Marci | 2015-11-25

   

az EU-s gazdasági- és pénzügyminiszterek tanácsa

Európai Unió | Marci | 2015-06-01

   

Európai Unió Túlzott Hiány Eljárása (Excessive Deficit Prodecure)

Európai Unió | Marci | 2015-06-01

   

 A hiány tartós kiigazításához szükséges alapvető strukturális reformok felvázolása.

Forrás:   http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/economic_and_monetary_union_and_the_euro_hu.pdf
Európai Unió | Benszí | 2015-11-01

   

Részletes vizsgálat.

In-Depth Review
Forrás:   http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/economic_and_monetary_union_and_the_euro_hu.pdf
Európai Unió | Benszí | 2015-11-01

   

A nem élelmiszer jellegű termékek riasztási rendszere.

Forrás:   http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/budget_hu.pdf
Európai Unió | Benszí | 2015-10-25

   

Egységes eurófizetési térség

Single Euro Payments Area
Forrás:   http://ec.europa.eu/finance/payments/sepa/index_en.htm
Európai Unió | Benszí | 2015-11-01

   

Azt mutatja meg, hogy egy tagállam mennyire sikeresen tudja értékesíteni termékeit és szolgáltatásait belföldön és külföldön, és mennyire eredményesen tud külföldi befektetőket bevonzani.

Forrás:   http://europa.eu/pol/pdf/flipbook/hu/economic_and_monetary_union_and_the_euro_hu.pdf
Európai Unió | Benszí | 2015-11-01


5.30., Csütörtök