BAABA

Marci
» Cikkek » -Állami szervezetek- » ÁKK

    ÁKK - Általános információk
   
| 564 | 2015-05-10 | Marci | Hozzászólások (0)

 

Cím:                 H-1027 Budapest, Csalogány u. 9-11.
Postacím:          H-1255 Budapest, Pf. 248
Honlap:            www.akk.hu; www.allampapir.hu
Telefon:           +36 1 488 9488
Fax:                 +36 1 488 9405

(kincstári rendszer része)

Vezetők


Vezérigazgató: Töröcskei István

Általános vezérigazgató-helyettes: Dr. Borbély László András

Üzleti vezérigazgató-helyettes: Búzás László

Dátumok


Alapítás éve: 2001 (jogelőd: 1993)

· 1993. április 1-jén megalakult az Állami Értékpapír Kibocsátást Szervező Iroda részleges feladatkörrel, ekkor a Pénzügyminisztérium és a Magyar Nemzeti Bank is fontos szerepet játszott az adósságkezelésben.
· 1995 májusában az Alapító okirat módosításával a Pénzügyminisztérium felügyeletével megkezdte munkáját az Államadósság Kezelő Központ (ÁKK), amelynek célja az adósságkezeléssel kapcsolatos valamennyi funkció egy szervezetbe való tömörítése volt. Ez a törekvés fokozatosan valósult meg.
· 1996. április 1-jén az ÁKK a Kincstár elnökének felügyelete alá került és átvett valamennyi, a belföldi  adósságkezeléssel kapcsolatos tevékenységet. Ezzel egyidőben az adósságkezelés stratégiai és elvi kérdéseivel kapcsolatos döntési rend is megváltozott, a Pénzügyminisztérium, a Kincstár, az ÁKK és a jegybank vezetőiből álló ún. Kincstári Tanács lett a felelős ezen döntések meghozataláért. 
· 1996. november 1-jétől a Magyar Államkincstár 19 fiókból álló saját fiókhálózatában közvetlen állampapír-forgalmazást is végez a lakosság számára. Ezen tevékenység szakmai irányítását az ÁKK látja el.
· 1997. január 2-án az ÁKK megkezdte a központi költségvetés külföldi adósságának kezelését, amelynek kiemelkedő állomása 1999. január 1-je, ettől kezdődően az ÁKK a Magyar Állam nevében eljárva külföldi forrásbevonási műveleteket is végez.
· 2001. március 1-jén a pénzügyminiszter megalapította az Államadósság Kezelő Központ Részvénytársaságot, amely a jogok és  kötelezettségek vonatkozásában a Magyar Államkincstár Államadósság Kezelő Központ jogutódja. A megalapításról rendelkező Államháztartási törvény (Áht.) módosítása lehetővé tette, hogy az adósságkezelés rugalmas, a követelményekre gyorsan reagálni képes félig piaci szervezeten belül valósuljon meg. Az elkülönült ügynökség létrehozásának célja a kitűzött stratégiai célok egyértelmű döntési, felelősségi és számonkérési rendszerben történő végrehajtása. Az ÁKK Rt. megalakításakor a Kincstári Tanács megszűnt, a stratégiai döntéseket az alapító pénzügyminiszter és az ÁKK Rt. igazgatósága hozza meg.
· Az Áht. 2003. június 30-i módosításával az ÁKK Rt. egyértelműen felelőssé vált a központi költségvetés fizetőképességének fenntartásáért és az állam átmenetileg szabad pénzeszközeivel való gazdálkodásért is. Ennek keretében 2004. januártól az ÁKK Rt. a piacon már likviditáskezelési célú tevékenységet is végez (pl. repó műveletek). Szintén 2004-től az ÁKK Rt. közvetlenül a piacon köti a devizaadósság-kezelés keretében a fedezeti (swap) műveleteket.
· A társaság elnevezése (cégneve) 2006. augusztus 28. napjával Államadósság Kezelő Központ Zártkörűen Működő Részvénytársaságra, illetve rövidített elnevezése ÁKK Zrt.-re módosult.

· A Kormányzati struktúra átalakításával 2010. május 29-től a társaság alapítói jogait a Nemzetgazdasági Miniszter gyakorolja.

Államadósság Kezelő Központ Zárt Körűen Működő Részvénytársaság


Az ÁKK Zrt. alapvető tevékenysége, hogy az éves költségvetési törvény alapján gondoskodik a központi költségvetés fizetőképességének fenntartásáról, az államadósság, valamint az állam átmenetileg szabad pénzeszközeinek kezeléséről, valamint nyilvántartja a központi költségvetést terhelő adósságot.

  • elkészíti a központi költségvetés éves és középtávú finanszírozási tervét
  • kidolgozza az államadósságág finanszírozási stratégiáját
  • tervezi és szervezi az állampapír-kibocsátásokat, hitelfelvételeket és hitelátvállalásokat
  • gondoskodik az államadósság terheinek kifizetéséről
  • szervezi a másodlagos állampapírpiacot (a másodlagos állampapír-piacon sajátszámlás kereskedést, értékpapír kölcsönzést, repó és fordított azonnali és határidős-, fedezeti- és csereügyleteket, továbbá származtatott ügyleteket köt)
  • tájékoztat az államadósság alakulásáról és az állampapírpiac folyamatairól

 

A központi költségvetés adóssága:

24 472,5 Mrd Ft (2014.09.30.)
változás 2013.12.31.-hez képest: 2473,9 Mrd Ft


Összes hozzászólás: 0
avatar

6.11., Vasárnap