BAABA

Marci
» Cikkek » -Állami szervezetek- » MÁK

    MÁK - Általános információk
   
| 581 | 2015-05-10 | Marci | Hozzászólások (0)
    Hungarian State Treasury
    Ungarisches Schatzamt

 

Cím:                 H-1054 Budapest, Hold u. 4.
Postacím:          H-1909 Budapest
Honlap:            www.allamkincstar.gov.hu
Telefon:           +36 1 327 3600
Fax:                 +36 1 266 3869

Költségvetési szerv, kincstári rendszer része
(FRA: Trésor Public de la Republique de Hongrie)

Vezetők


Elnök: Dancsó József (2014.02.01.-) (fideszes ogy. képviselő 1998-2014; Orosháza polgármestere 2010-2014)

Általános elnökhelyettes: Tariné Molnár Margit
Hálózatirányítási elnökhelyettes: Novotnik Imre

Dátumok


1996.01.01.: Alapítás.

2001: A Kincstár fő funkciói szerint (költségvetés végrehajtása, a pénzügyi szolgáltatás kezelése, valamint az államadóság kezelése) három szervezetre vált szét: az Államháztartási Hivatalra, a Magyar Államkincstár Részvénytársaságra, és az Államadóság Kezelő Központ Részvénytársaságra.

2003.06.30.-: Az Államháztartási Hivatal és a Magyar Államkincstár Rt. egyesült. A cél a tevékenységek harmonizációja, az átfedések elkerülése, az Európai Unióhoz való csatlakozási követelményeknek való megfelelés volt. A területi igazgatóságokkal is rendelkező Kincstár a takarékos, de egyben hatékony közigazgatás iránti elvárásokhoz is igazodik. A Magyar Köztársaság mindenkori hatályos költségvetési törvénye végrehajtásának pénzügyi lebonyolításával kapcsolatos feladatokat a magyar kincstári rendszer két szervezete látja el: a Magyar Államkincstár és az Államadósság Kezelő Központ Zrt.

A Magyar Államkincstár területi szervei 2007 és 2010 között regionális hálózatban, 2011. január 1-jétől megyei struktúrában látják el a feladataikat.

Magyar Államkincstár


A Magyar Államkincstár önálló jogi személyiséggel rendelkező, országos hatáskörű, önállóan működő és gazdálkodó, központi költségvetési szerv, amely az államháztartásért felelős miniszter szakmai, törvényességi és költségvetési irányítása alatt áll.

 • állami költségvetés során a pénzforgalom lebonyolításáért felelős, ill. az elszámolásokért
 • felelős a költségvetési pozíció előrejelzéséért, a likviditás menedzseléséért, meghatározott adatszolgáltatásokért
 • nyilvántartja az állam által vállalt garanciákat és viszontgaranciákat
 • folyosítja a család- és szociális támogatásokat (családi pótlék, gyes, gyermeknevelési támogatás, anyasági támogatás, életkezdési támogatás, energiaár-támogatás, lakástámogatás), ill. ellenőrzi az igénybevétel jogosságát
 • ellátja a közszférában foglalkoztatottak (közel 9000 fő) illetményének számfejtését, ill. az ehhez kapcsolódó adó- és járulék elszámolást és bevallást
 • vezeti a költségvetési szervek törzskönyvi nyilvántartását (cégnyilvántartáshoz hasonlóan) az alapító okiratok alapján
 • nettó módon biztosítja a központi a központi költségvetésből juttatott támogatásokat a helyi önkormányzatok, a többcélú kistérségi társulások, az egészségügyi intézmények részére, ill. ellenőrzi azok felhasználását
 • fogadja és összesíti a költségvetési beszámolókat
 • folyósítja és ellenőrzi az EU-s és hazai támogatásokat, a jogosulatlanul kiutalt támogatásokat visszaköveteli
 • számlát vezet a kincstári kör és a pénzforgalmi számlatulajdonosok részére, ellátja a kiadások teljesítéséhez, a bevételek beszedéséhez kapcsolódó pénzügyi feladatokat, valamint a kiadásokhoz kötődően likviditási és előirányzati fedezetvizsgálatot végez
 • (a megyeszékhelyeken lévő állampénztári irodákban értékpapír forgalmazással és ahhoz kapcsolódó számlavezetéssel áll ügyfelei rendelkezésére)

∑: küldetése a közpénzek kifizetése, és ezen kifizetések ellenőrzése

A Magyar Államkincstár ügyfélköre rendkívül kiterjedt: a központi költségvetési szervezetek, az önkormányzatok és intézményeik mellett ügyfélkörébe tartoznak azok a magánszemélyek is, akik az állam szociális ellátásának igénybe vevői, valamint azok, akik állampapírokat vásárolnak.


Összes hozzászólás: 0
avatar

6.11., Vasárnap