BAABA

Marci
» Cikkek » -Tételsor- » Tételsor1

    19. Tétel
   
| 765 | 2015-05-10 | Marci | Hozzászólások (0)

 

Külön adózó jövedelem:

Jövedelemfajtánként kell adózni utána.

Fajtái:

1)Vagyonátruházásból származó jövedelmek:

 • Ingatlanértékesítésből származó jövedelem ( föld és azzal egybeépített dolgok )
 • Ingatlan bérbeadás jövedelme
 • Ingó értékesítés

2)Tőkejövedelmek:

 • Osztalékból származó jövedelem:
 • Árfolyamnyereség jövedelme
 • Tőzsdei nyereség jövedelme 20 % adókulcs
 • Kamatjövedelem 20 % adókulcs (többinél 25 %)

3)Vegyes jövedelmek:

 • Nyereményből származó jövedelmek:(nem a szerencsejáték nyereményre,hanem       nyereményjátékokra vonatkozik)
 • Kis összegű és egyéb jövedelmek: kis összegű: magánszemély adózik úgy, hogy kifizető levonja       az adót; egyéb: magánszemély adózik úgy, hogy kifizető levonja az SZJA előleget.
 • Fizető vendégszolgálat

 

Őstermelő átalányadós jövedelme

Egyéni vállalkozó átalányadós jövedelme és osztalékjövedelme

Természetbeni juttatások: nem magánszemély adózik, hanem aki adja De ha a magánszemélynél kimutatható,hogy mekkora jövedelemre tett szert,akkor nála egyéb jövedelem.

 

1)Vagyonátruházásból származó jövedelem:

Ingó értékesítés:

Magánszemély bevételre tesz szert.

- Szerzéskori érték

- Szerzéssel kapcsolatos költség

- Értéknövelő beruházás

- Értékesítési költség

Jövedelem

 

A bevétel csökkentő tételeket számlával kell igazolni.

Ha a szerzési értékről nincs számla, akkor : jövedelem = bevétel 25 %-a

Ha a 200 ezer Ft-ot nem haladja meg a kiszámított jövedelem, akkor adómentes, nem kell bevallani.

Ha több, mint 200 ezer Ft, akkor annak adója = jövedelem 25 %-a – 50.000.-

Ekkor Különadózó jövedelemként kell bevallani.

Csak a nyereséges értékesítést kell számításba venni.

 

Ingatlan átruházásából származó jövedelem:

Lehet:

            -Lakó ingatlan

            -Nem lakó ingatlan

                        -termőföld-értékesítés

                        -egyéb értékesítés

 

Lakó ingatlan

Lakóház

Bevétel : szerződésbeli összeg.

Bevétel akkor keletkezik, amikor a földhivatalhoz benyújtják a szerződést.

 

Levonható a bevételből:

1.Szerzési érték:a lakó ingatlanra ráfordított érték (amennyiért vette)

            Ha örökölte:Illetékhivatal felértékelésének összege

            Ha ajándékozták:hivatal felértékelésének összege

2.Szerzéssel kapcsolatos ktg:

- illeték

- ügyvédi ktg

            - ingatlanforgalmazó iroda juttatása

            - egyéb szerzéssel kapcsolatos ktg.

3.Értéknövelő beruházás

- bővítés: legalább + egy szoba

- közművesítés

            - komfortfokozat növelés

            - akadály-mentesítés

- eladást megelőző 2 éven belül     állag megóvó ráfordítás, ha eléri az eladási érték 5 % át

4.Értékesítés költsége:

- hirdetési díj

- ingatlan forg. iroda jutaléka

            - ügyvédi ktg

- tulajdoni lap ktg.

JÖVEDELEM (ami marad)

Ez még nem az adóköteles jövedelem.A mértékét az eltelt idő határozza meg.

Adóköteles jövedelemnek számít a jövedelem:

Egyik módja:

Szerzés éve és az azt követő             1. évben: 100%           

                                                      2. évben: 90%

                                                      3. évben: 60%

 1. évben: 30%
 2. évtől: 0%

 

Szerzési idő:

Az utolsó használatbavételi engedély jogerőre emelkedésének időpontja. Ha ilyen  nem volt,akkor a megszerzés időpontja.

 

Másik módja:

2009- től

0.év                 a szerzés éve

1-5.év              100%

6.év                 90%

7.év                 80%

8.év                 70%

9.év                 60%

10.év               50%

14.év               10%

15.év               0% már nem kell bevallani

Nem kell bevallani abban az esetben,ha:

-az adóbevallási határidőig az EU bármely tagállamában öregek otthonában való férőhelyre fordítja az összeget. Ill.

-adókiegyenlítési módszer:határidőig nem lett öregek otthonában lévő férőhelyre fordítva,de 2 éven belül igen,akkor visszaigényelhető az adó.

Amennyiben a szerzési érték nem állapítható meg,akkor:

                        jövedelem=bevétel*25%

 

Nem lakó ingatlan

a)Termőföld

A jövedelem meghatározása ugyanúgy történik mint a lakó ingatlannál.

 Bevétel

 • Szerzési érték

-    Szerzéssel kapcsolatos ktg

-    Értéknövelés

 • Értékesítés költsége

            JÖVEDELEM

 

Adóköteles jövedelemnek számít a jövedelem:

1-5 év: 100 %

6. év: 90 %

7. év: 80 %

8. év: 70 %

14. év: 10 %

15. év: 0 %

 

Adó: 25 %

 Él az adókiegyenlítés: eladás napjától számított két éven belül EU – tag-államban szociális otthonban férőhelye vásárlása esetén adóbevallásban visszaigényelhető a befizetett adó.

Adómentessé válik:

-az össz.jövedelemből 200 e Ft ,ha az eladó éves jövedelme nem haladja meg a 3,4 M ft-ot

               továbbá a vevőnek nyilatkoznia kell arról,hogy:

                        -regisztrált gazdálkodó

                        -legalább 5 évig őstermelő vagy vállalkozóként mezőgazdasági munkát végez ezen a                                        földön

                        -a földet az őt foglalkoztató gazdasági társaságnak legalább 10 éve bérbe adja és ezen a                                  földön gazdasági tevékenységet folytat,ill. Az eladás egyúttal részarány tulajdon                                     megszüntetését is eredményezi(ezt írásba kell adni,ügyvéd által)

                        -a teljes kiszámított jövedelem mentes,ha a vevő nyilatkozik:

                        -hogy ő regisztrált gazdálkodó és őstermelőként vagy vállalkozóként 5 évig ezen a                                            földön az ő állattartó telepének takarmányszükségletét termeli meg.

                        Vagy:

                        -arról nyilatkozik,hogy az őt foglalkoztató társaságnak 5 évig bérbe adja és a társaság                      ezen a földön az állattartó telep takarmányszükségletét termeli meg.

-a teljes jövedelem mentes,ha

                        -birtokösszevonás célú az eladás

                        -a település önkormányzata a vevő,aki a földet a szociális földprogramhoz                                       hasznosítja

                        -ill.ha a nemzeti földalap a vevő

               a nyilatkozatot az ügyvéd készíti vagy közjegyző ellenjegyzi az adásvételt

b)Egyéb

      Bevétel

 • Szerzési érték

-     Szerzéssel kapcsolatos ktg

-     Értéknövelés

 • Értékesítés ktg

JÖVEDELEM

 

 Ha a szerzési érték nem állapítható meg:JÖVEDELEM=BEVÉTELx25 %

 

Adóköteles jövedelemnek számít a jövedelem:

 1. 5 év: 100 %

6. év: 90 %

7. év: 80 %

           …

     14. év: 10 %

     15. év: 0 %

 

Adó: 25 %

 Él az adókiegyenlítés.

 

Bérbeadás:

Lehet:  ingatlan bérbeadás

            ingó bérbeadás

 

Ingatlan bérbeadás:

Fő szabály: bevétel= jövedelem

                    adó= jövedelem*25%   (különadózó jövedelem)

 

 • de,az adóbevallás készítésekor dönthet úgy az adózó,hogy nem ezt a szabályt alkalmazza,akkor:

                   bevétel=>jövedelem=bevétel - ktg (vagy 10%)

 • ez összevontan adózó jövedelem,így a jövedelem összevonódik,majd adótáblában elhelyezve adózik (annak jó akinek alacsony a jövedelme)

 

Ingó bérbeadás:

             jövedelem=bevétel - ktg (vagy 10%)

 • szintén összevontan adózó jövedelem,adótáblában elhelyezve adózik

 

2)Tőkejövedelmek:

Tőzsdei ügyletből származó jövedelem

 • Értékpapír értékesítéskor önadózónak kell lenni.
 • Bevétel – költség(szerzési érték, brókerdíj) = jövedelem
 • Adó: 20 %
 • Bevallási határidő: február 25, vagy május 20.
 • Veszteség esetén adókiegyenlítéssel lehet élni. Adóbevallásban veszteséget ki kell mutatni. Következő két évben veszem figyelembe tőzsdei nyereség esetén. Vagy megelőző két év nyereségéből veszem figyelembe: visszaigénylem az akkor befizetett adóból.

 

Árfolyam nyereségből származó jövedelem

 • Értékpapírt (üzletrészt) nem tőzsdén értékesítek,hanem a szabadpiacon.
 • Bevétel – költség(szerzési érték) = jövedelem
 • Külön adózó jövedelem, adó mértéke 25 %.
 • Veszteség esetén a következő két évre átvihetem, az akkori nyereségből levonható.

Kamat jövedelem

 • Betétek után fizettet,
 • Értékpapírok után fizetett,
 • Magánszemély által nyújtott hitel után fizetett juttatás.
 • Kamat jövedelem belföldi kifizetőtől származik: jövedelem=kamat; adó: 20 %.(a kifizető vonja és fizeti be)
 • ha a kamat magánszemélytől származik,akkor „nekem” kell bevallani és 20%-ot befizetni
 • Kamat jövedelem külföldi kifizetőtől származik: adó =kamat 20 %-a – külf.-n megfiz. adó.

 

Osztalékból származó jövedelem

 • Gazdasági társaság tagja év végén az adózott nyereségből kap osztalékot.
 • Jövedelem = osztalék
 • Adó: 25 %
 • Ha az osztalék kevesebb, mint 100 ezer Ft, és levonták belőle az adót, nem kell bevallani.
 • Ha eléri a 100 e ft-ot vagy nem vonták le akkor be kell vallani

 

3)Vegyes jövedelmek

Nyereményből származó jövedelem

 • Külön adózó jövedelem.
 • Szerencsejátékra nem vonatkozik.
 • Kétféle lehet:
 • 1.Pénzbeli nyeremény: adó: 25 %, kifizető vallja be és fizeti be.
 • 2.Természetbeni nyeremény: adó: áfával megnövelt forgalmi érték után 33 %, kifizető vallja be és fizeti be.

 

Kis összegű kifizetések

 • Külön adózó jövedelem.
 • Bevételből költség számolható el, max. 50 %.
 • Egy szerződésből származó egyszeri kifizetés nem haladja meg a 15 ezer Ft-ot: összevontan adózó jövedelem (adó és TB köteles).
 • Kis összegű kifizetés: jövedelem = kifizetés
 • Adó 36 %
 • Levonják és befizetik, nem kell bevallani.
 • képviselők, polgármesterek költségtérítése. Bevétel = jövedelem. Adó 15%.

 

Fizetővendég szolgálat

 • Jegyzőtől fizetővendég szolgálati igazolványt kell kérni.
 • Az adóbevallás módja kétféle:
 •             -Összevontan adózó
 •             -Tételes átalányadózó
 • Az adózás módjáról választhat vagy akkor amikor vállalkozását megkezdi vagy a következő bevallás benyújtásakor a következő évre.
 • Összevonandó jövedelem: bevétel – költség (10 % -os szabály is lehet) = jövedelem

                        Adótábla szerint adózik.

                        Veszteség nem vihető át.

 • Tételes átalányadó: szobaszám x 32.000 Ft/ év = adó

                        Nem egész évre is 32.000 Ft. Azaz egész évre be kell fizetni a teljes összeget.

 

Ismertesse a személyi jövedelemadózás szabályait!

A jövedelmet és az azt terhelő adót adóévenként kell megállapítani és bevallani, valamint az adót megfizetni. A magánszemély adóbevallást köteles benyújtani az adóhatósághoz (önadózás), amelyben bevallja az adóévben megszerzett összes jövedelmét, megállapítja annak adóját, valamint a kifizető(k) és az általa megállapított, levont, megfizetett adó, adóelőleg beszámításával annak befizetendő vagy visszajáró különbözetét vagy kéri, hogy az adóját a munkáltató állapítsa meg (munkáltatói adómegállapítás). Az adóévben megszerzett jövedelméből - kivéve az egyes külön adózó jövedelmeket - az adózó összevont adóalapot képez és ez után jövedelemsávonként növekvő adómérték szerint adózik, kivéve ha nyilatkozatot ad az adóhatósági adómegállapításra


Összes hozzászólás: 0
avatar

6.11., Vasárnap