BAABA
 

» Cikkek » -Tételsor- (21)

Mutatott publikációk: 1-20

Oldalak: 1 2 »

    1. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Definiálja a gazdaságpolitikát és a pénzügypolitikát! Határozza meg céljait, feladatait, sorolja fel részterületeit! Beszéljen részletesen a monetáris politika megvalósulásának eszközeiről! Sorolja fel a jegybank alapvető feladatait, ismertesse az MNB szervezeti felépítését!    2. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Mutassa be a magyar pénzügyi intézményrendszert! Ismertesse a pénzügyi intézmények típusait! Sorolja fel a pénzügyi és kiegészítő pénzügyi szolgáltatások körét, főbb jellemzőit! Tegyen különbséget a passzív, az aktív és a semleges bankügyletek között!    3. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Ismertesse a passzív bankműveletek célját és fajtáit! Fejtse ki a betétgyűjtés lényegét és főbb csoportjait! Értelmezze a pénz időértékét! Mutassa be a jövőérték és a jelenérték alkalmazásának szerepét, és az alkalmazott módszerereket!    4. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Ismertesse az aktív bankügyletek funkcióját! Definiálja a hitelt! Csoportosítsa a hiteleket és mutassa be a hiteldíj tartalmát! Mutassa be a hitelezési eljárás menetét!    5. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Ismertesse a különleges hitelezési formákat: lízing faktor, forfait ügyletek! Mutassa be a hitel biztosítékokat! Ismertesse a biztosítási alapelveket, a biztosítás célját, a biztosítási szerződés tartalmát a biztosítási díj elemeit! Sorolja fel a biztosítási ágazatokat és azok fajtáit!    6. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Ismertesse a pénzforgalom általános szabályait (bankszámlaszerződés, bankszámlák fajtái bankszámlák feletti rendelkezési jog, bankszámlakivonat)! Határozza meg a pénzforgalom fogalmát! Sorolja fel és mutassa be a bankszámlák közötti és az elektronikus fizetési formákat!    7. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Ismertesse a gazdálkodó szervezetek házipénztárainak működését, a pénzkezelés szabályait! Mutassa be a pénztári bizonylatokat és a pénztári nyilvántartások fajtáit! Sorolja fel és mutassa be a készpénzfizetés formáit!    8. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Mutassa be a valuta- és devizagazdálkodást, a valuta és deviza jellemzőit, árfolyamváltozásának hatását a gazdasági életre! Ismertesse az árfolyamjegyzés módozatait! Vázolja fel a nemzetközi fizetési mérleg szerkezetét! Ismertesse a nemzetközi pénzügyi intézményeket! Röviden vázolja fel az Európai Unió költségvetését, az Európai Központi Bank feladatát és mutassa be az euróövezetben való részvétel feltételeit!    9. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Definiálja a pénzügyi piacot, és ismertesse az egyes piacok funkcióit és pénzügyi eszközeit! Csoportosítsa az értékpapírokat! Mutassa be a bankok által kibocsátott értékpapírokat! Határozza meg a váltó fogalmát, fajtáit! Sorolja fel és ismertesse a váltó törvényes kellékeit, a főbb váltóműveleteket!    10. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Mutassa be az állam által kibocsátott értékpapírokat és azok funkcióit! Ismertesse a kötvény és a részvény jellemzőit, és hasonlítsa össze azokat! Tegyen különbséget névérték, elméleti árfolyam és piaci árfolyam között! Értelmezze a hozamszámítás mutatóit! Beszéljen részletesen a tőzsdéről és a tőzsdei ügyletek fajtáiról!    11. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Mutassa be a pénzügyi döntések tartalmát és típusait! Definiálja a finanszírozást, csoportosítsa és ismertesse a finanszírozási alapelveket! Értelmezze az egyes finanszírozási stratégiákat és az illeszkedési elvet!    12. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Mutassa be a forgóeszköz-gazdálkodás jelentőségét! Határozza meg a forgóeszköz-szükséglet megállapításának módjait, finanszírozási formáit!  Értelmezze a pénzügyi egyensúly-rövidtávú tervezés kapcsolatát! Sorolja fel a pénzügyi teljesítmény értékelésére szolgáló mutatók típusait, főbb csoportjait! Határozza meg az egyes mutatók kiszámításának módját és értelmezze a mutatókat!    13. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Definiálja a befektetést és csoportosítsa a beruházásokat! Ismertesse a beruházási döntések előkészítésével kapcsolatos teendőket! Értelmezze a beruházási döntések megalapozására szolgáló gazdaságossági számítások fajtáit, kiszámításuk módját! Mutassa be a beruházások finanszírozási forrásait!    14. Tétel / 1.
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Mutassa be az államháztartás rendszerét, a rendszer egyes elemeinek kapcsolatát! Sorolja fel a gazdálkodási tevékenység alapelveit! Ismertesse az egyes alrendszerek bevételi és kiadási struktúráját! Ismertesse a helyi adók szerepét, fajtáit, azok jellemzőit! Határozza meg a vám és az illeték fogalmát, röviden vázolja fel annak szerepét, fajtáit, azok jellemzőit! Mutasson rá a jövedék adó és a környezetvédelmi termékdíj szerepére! Sorolja fel a jövedelmekhez kapcsolódó adókat és járulékokat (hozzájárulásokat)!    14. Tétel / 2.
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Mutassa be az államháztartás rendszerét, a rendszer egyes elemeinek kapcsolatát! Sorolja fel a gazdálkodási tevékenység alapelveit! Ismertesse az egyes alrendszerek bevételi és kiadási struktúráját!Ismertesse a helyi adók szerepét, fajtáit, azok jellemzőit! Határozza meg a vám és az illeték fogalmát, röviden vázolja fel annak szerepét, fajtáit, azok jellemzőit! Mutasson rá a jövedék adó és a környezetvédelmi termékdíj szerepére! Sorolja fel a jövedelmekhez kapcsolódó adókat és járulékokat(hozzájárulásokat)!      15. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Definiálja az adózási alapfogalmakat!    16. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Ismertesse az általános forgalmi adó jellemzőit!    17. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Ismertesse és értelmezze az általános forgalmi adó fizetési kötelezettség alóli mentességek szabályait.    18. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Definiálja a személyi jövedelemadó rendszerében a bevételt, a költséget, és a jövedelmet!    19. Tétel
   
Tételsor1 | Marci | 2015-05-10 | 0

Ismertesse a különadózó jövedelmek főbb típusait, azok szerepét, az adóalapot és az adó mértékét, az adókedvezményeket és a bevallás módját (kiemelten a vagyonátruházásból származó jövedelmek: ingó vagyontárgy és ingatlan átruházásából származó jövedelmek, a tőkejövedelmek: kamatjövedelem, osztalékból származó jövedelem, árfolyamnyereségből származó jövedelem és vegyes jövedelmek: kis összegű kifizetések és a nyereményből származó jövedelmek).1-20 21-21

5.30., Csütörtök