BAABA
 

» Fogalomtár » Állam / Államigazgatás (13)

Mutatott fogalmak: 1-13


Sorbarendezés: Dátum szerint · Megnevezés szerint · Értékelés szerint · Kattintások
   
Jövedelmet, bevételt, vagyont szerző jogi személyek és jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetek, illetve egy adott ország területén jövedelemmel, bevétellel, vagy vagyonnal rendelkező természetes személyek kötelezettsége arra, hogy befizetéseikkel hozzájáruljanak az államháztartás szervezeteinek és az egyes rendszereinek (pl. egészségügyi, nyugdíj, stb.) fenntartásához, működtetéséhez.
Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

   
Azoknak az adóknak (adónemeknek), adó jellegű jövedelem elvonásoknak és beszedési módoknak az összessége, amelyeket egy adott államban együttesen, egy időben, és mindezt a társadalmi igazságosság címén alkalmaznak.
Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

   

A közösségi feladatok ellátását, működtetését szolgáló „pénztárca”. A közösségi feladatok jelentkezhetnek: központilag (országosan), régiókban és a helyi településeken. Nem egységes egész, hanem az alrendszerein keresztül működik, ezzel megosztja a feladatokat és a feladatok ellátásához összegyűjtött forrásait.

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

PUBLIKÁCIÓ LINKELVE    

Az állam által kibocsátott egy évnél hosszabb lejáratú, hitelviszonyt megtestesítő értékpapír. Az államadósság finanszírozásának egyik eszköze.

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

   

az állampapír az állam által kibocsátott hitelviszonyt megtestesítő értékpapír

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-01

   

Az állam egyik funkciója, amelynek keretében a társadalmi szükségletek kielégítésére állít elő javakat (közjavak) és nyújt szolgáltatásokat. Az állami beavatkozás oka az, hogy bizonyos szükségletek kielégítéséről a piac nem gondoskodik, vagy ezt nem hatékonyan teszi (monopóliumok, externáliák), így az államnak kell ezeket magára vállalnia.

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

PUBLIKÁCIÓ LINKELVE    

Az állam által kibocsátott rövid távú, 1 éven belül lejáró értékpapír, amely az állami kiadások finanszírozásához járul hozzá. Két fajtája a diszkont kincstárjegy és a kamatozó kincstárjegy.

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

   

jogszabályban vagy alapító okiratban meghatározott közfeladat ellátására létrehozott jogi személyek

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-01

   
Áruk és szolgáltatások vásárlása az állam részéről. Ilyen kiadások a honvédelemre, a közbiztonság fenntartására, az egészségügyi ellátás megszervezésére, az oktatás biztosítására fordított pénzösszegek.
Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

   

Olyan javak, amelyeknek a fogyasztása (használata) közösen történik. Az egyes fogyasztók fogyasztása nem csorbítja mások lehetőségeit, és a fogyasztásból nem zárható ki senki.
pl.: közbiztonság, honvédelem

Két csoportot különböztethetünk meg. Az egyik a szabad természeti javak (víz, levegő stb.), amelyek korlátlanul és mindenki számára rendelkezésre állnak. A másik a termelt közjavak, amelyek termelési folyamat eredményei (út, kresztábla). Léteznek továbbá a vegyes javak, melyek nem sorolhatók sem a közjavakhoz, sem a magánjavakhoz. Ezeknél az egyéni fogyasztás nem csökkenti a rendelkezésre álló készletet, de bizonyos személyek kizárhatók belőle (pl.: kábeltévé-hálózat).

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

   

Az állam beleavatkozik a jövedelmek piaci elosztásába, újraosztja a jövedelmeket, ami azt feltételezi, hogy azoktól, akiknek több jövedelme van, elvesz (adók formájában), és azoknak juttatja (transzfer), akiknek nincs vagy kevesebb van.

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

   

Az állam egyik szerepköre, amelyben lépéseket tesz a gazdasági egyensúly létrejötte érdekében, mert az önszabályozó piac ezt nem minden esetben biztosítja. Kezeli a munkanélküliség, infláció, gazdasági visszaesés, deficit problémáját a gazdaságpolitikai célkitűzéseknek megfelelően.

Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19

   
Ellenszolgáltatás nélküli jövedelem átengedés, amikor a kormányzat jövedelmet (segélyek, támogatások stb.) juttat a gazdasági szereplőknek.
Állam / Államigazgatás | Marci | 2015-06-19


7.22., Hétfő