BAABA
 

» Fogalomtár   224  

    KATEGÓRIÁK  
Bank [24] Jegybank, pénzügypolitika [8]
Biztosítás [22] Vállalati pénzügyek [26]
Európai Unió [12] Tőzsde [13]
Állam / Államigazgatás [13] Pénzügyi műveletek / Adósság [20]
Adózás [12] Makrogazdaság [3]
Foglalkoztatás [1] Fogyasztás / Lakosság [10]
Gazdasági folyamatok, állapotok, eszközök [41] Szervezetek, intézmények [4]
Marketing és piackutatás [0] Szakkifejezések [4]
Diákhitel [4] Lakáskassza [7]
egyéb [0]

    ÚJONNAN HOZZÁADOTT  

   

Jellemzően a vállalati ügyfél külön megbízása, illetve hozzájárulása alapján – az abban foglalt feltételekkel – a bank a rendelkezésére bocsátott számadatok és egyéb információk felhasználásával elvégzi az ügyfél hitelképesség-vizsgálatát. A vizsgálat eredményét írásba foglalja és arról tájékoztatás ad. Kifejezett kérésre a vizsgálat eredményéről a bank igazolást állít ki, kikötve, hogy a bank rendelkezésére bocsátott adatok hitelességéért a bank nem vállal felelősséget.

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Pénzügyi műveletek / Adósság | Marci | 2015-11-25

   

A bank nem nyilvános, általában komplex eljárása, amelynek során a jogszabály és a hitelező által meghatározott szempontok alapján vizsgálja a hitelt igénylő hitelképességét (pl. jövedelmi és vagyoni viszonyait, fizetési fegyelmét, az eladósodottság mértékét, a felajánlott biztosítékok értékét) és dönt a hitelnyújtásról.

credit rating e Beurteilung der Kreditfähigkeit / e Einstufung der Kreditfähigkeit
Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Pénzügyi műveletek / Adósság | Marci | 2015-11-25

   

Közép- és hosszú lejáratú, nagy összegű, többnyire beruházási javak szállításából és/vagy beruházásokhoz kapcsolódó szolgáltatások nyújtásából származó követelés megvásárlása – a lejáratot jóval megelőzően, visszkereset nélkül, azaz az összes kockázat átvállalása mellett.

forfaiting e Forfaitierung
Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Pénzügyi műveletek / Adósság | Marci | 2015-11-25

   

Követelésvásárlás: a faktor azonnali fizetés mellett megvásárolja az eladónak a vevővel szemben fennálló, később esedékes követelését. Így az eladó kölcsön felvétele nélkül korábban jut pénzhez annál, mint hogy a vevője köteles lenne neki fizetni. Általában olyan, likviditási gondokkal küszködő KKV-k adják így el a számlaköveteléseiket, amelyek a banktól nehezen vagy egyáltalán nem kapnának hitelt. A követelést megvásárló faktor nem az eladó, hanem a vevő fizetőképességét vizsgálja.

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Forrás:   https://hu.wikipedia.org/wiki/Faktor%C3%A1l%C3%A1s
Pénzügyi műveletek / Adósság | Marci | 2015-11-25

   

A kölcsön törlesztésének sajátos esete, amikor az adós az esedékes törlesztőrészleten felül, további összeget kíván visszafizetni a hitelezőnek

prepayment / redemption e Vorauszahlung
Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Pénzügyi műveletek / Adósság | Marci | 2015-11-25

   

A hitelhez az adós által kötött életbiztosítás kapcsolódik. Az adóst terhelő fizetési kötelezettség magában foglalja a hitel törlesztőrészletét és az életbiztosítás díját is. Az életbiztosításban meghatározott események (pl. részleges vagy teljes rokkantság, haláleset) bekövetkezése esetén, illetve a biztosítási szerződésben előre meghatározott időpontokban a biztosító által fizetett összeggel csökken a hiteltartozás. Az életbiztosítás megtakarítási része többféle lehet, pl. garantált hozamú, befektetési egységhez kötött (unit link).

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Biztosítás | Marci | 2015-11-25

   

A de minimis latin kifejezés, jelentése: csekély mértékű, jelentéktelen. Az Európai Bizottság 2006. december 15-i 1998/2006/EK rendelete alapján csekély összegű (de minimis) állami támogatásnak minősül minden olyan állami (központi költségvetési vagy önkormányzati) forrásból nyújtott támogatás, amelynek az együttes összege három egymást követő pénzügyi év alatt nem haladja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, és amelyről a jogszabály kimondja, hogy de minimis támogatásnak kell tekinteni. A vállalkozás részére bármely hároméves pénzügyi időszak során folyósított de minimis támogatás nem haladhatja meg a 200 000 eurónak megfelelő forintösszeget, a szállítási ágazatban a 100 000 eurót. Az állami támogatásról szóló döntés napját megelőző hónap utolsó napján érvényes Magyar Nemzeti Bank által közzétett két tizedes pontossággal meghatározott devizaárfolyamon átszámított, 200 000 eurónak megfelelő forintot kell korlátként figyelembe venni. Az értékhatár számítása szempontjából a támogatástartalom az irányadó. A mezőgazdasági vállalkozások a 2007. december 20-án kelt, 1535/2007/EK rendelet alapján részesülhetnek de minimis támogatásban. A támogatástartalom összege az ő esetükben vállalkozásonként, három éves időszakra vonatkoztatva legfeljebb 7500 euró lehet. A támogatást kérőnek írásban kell nyilatkoznia, az adott pénzügyi évben, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi év alatt odaítélt de minimis támogatásokról. A kérelmezőnek a nyilatkozat megtételekor valamennyi olyan támogatást számba kell vennie, amelyet a vállalkozás részére de minimis támogatásként az adott pénzügyi évben, valamint a kérelem benyújtását megelőző két pénzügyi évben megítéltek. A nyilatkozatot a korábban támogatást nyújtó szervek tájékoztatása alapján kell megtenni.

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Európai Unió | Marci | 2015-11-25

   

Az igénybe vett hitel törlesztésére vonatkozó egy vagy több feltétel (általában a futamidő és ezzel a törlesztőrészlet összege) megváltoztatása a bank és az adós megállapodásával.

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Pénzügyi műveletek / Adósság | Marci | 2015-11-25

   

Általában rövid, átmeneti időszakra nyújtott olyan hitel, amely egy meghatározott cél eléréséhez (pl. lakásvásárlás) igénybe venni tervezett hitel nyújtásáig biztosít finanszírozást.

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Pénzügyi műveletek / Adósság | Marci | 2015-11-25

   

Lakossági ügyfeleknek nyújtott hitelek/kölcsönök esetében leggyakrabban alkalmazott törlesztési módszer, ahol az adós egy kamatperióduson belül azonos összegű törlesztőrészleteket fizet, folyamatosan csökkenő kamat-, illetve folyamatosan növekvő tőketartalommal.

Minden törlesztéskor megfizetésre kerül a legutóbbi törlesztés óta keletkezett/megszolgált kamatösszeg, illetve ha van, akkor az időarányosan esedékes kezelési költség is, a törlesztőrészletből fennmaradó részösszeg csökkenti a tőketartozást. A csökkenő tőketartozás következtében egyre kisebb kamatösszeg keletkezik két egymást követő törlesztési dátum között, így az állandó törlesztőrészletből egyre több jut a tőke törlesztésére. Ebből következik, hogy folyamatosan csökken a törlesztőrészleten belüli kamattartalom és növekszik a tőketartalom, illetve az, hogy a futamidő elején még lassan, később viszont fokozatosan egyre gyorsabban fogy a tőketartozás.

Forrás:   http://bankszovetseg.hu/
Pénzügyi műveletek / Adósság | Marci | 2015-11-25


7.22., Hétfő